MESYUARAT PELARASAN JURUTEKNIK SEKOLAH AHLI PKG KOTA NSDK

TARIKH  : 22/1/2013
MASA      : 2.00 PTG - 5.00 PTG
TEMPAT : PKG KOTA NSDK
AHLI        : 5 ORANG