MESYUARAT GPB/GICT KALI KE-01/2013

TARIKH : 29/1/2013
MASA : 2.00 PTG - 5.00 PTG
TEMPAT : PKG KOTA 
AHLI : 16 ORANG GPB/GICT