Bengkel Pengurusan Data dan Instrumen IQPSS

Pada 8 Mac yang lalu, telah diadakan Bengkel Pengurusan Data dan Instrumen IQPSS bertempat di PKG Rembau. Peserta yang terlibat adalah Guru GPM sekolah-sekolah ahli PKG Kota dan Rembau. Bengkel ini bertujuan memperkenalkan proses penarafan pusat sumber sekolah dan indeks kualiti pusat sumber sekolah sebagai kayu pengukur pusat sumber tersebut.