Pertandingan Projek Oracle Thinkquest

Pendaftaran untuk penyertaan Pertandingan Projek Oracle Thinkquest peringkat negeri telah dibuka sehingga 15 Jun 2009. 2 sekolah yang terlibat dari kelompok PKG diminta membuat pendaftaran.
Pertandingan ini bertujuan untuk membina kemahiran pembelajaran abad ke 21 : mempunyai pemikiran kritis dan kreatif,berkoloborasi dan berkomunikasi,kerja berpasukan,pembelajaran arah kendiri dan pengintergrasian teknologi.
Projek haruslah didaftarkan di portal Pn Anita Mohammad Tamin. Semoga pertandingan ini mampu membina kemahiran pembelajaran abad 21 dikalangan anak didik masa kini.