Mesyuarat Pelarasan PKG dan Guru Penyelaras Bestari (ICT)


Pusat Kegiatan Guru Kota telah mengambil langkah proaktif dengan mengadakan mesyuarat bersama-sama dengan guru-guru bestari dan ICT sekolah di kawasan Pusat Kegiatan Guru Kota. Mesyuarat berkenaan telah dijalankan pada 12 Februari 2009, pukul 3.00 petang, bertempat di Bilik Seri Kota 2.

Pn. Rosimah binti Othman, Pegawai Teknologi Pendidikan telah mempengerusikan mesyuarat berkenaan. Seramai 14 daripada 16 orang guru ICT telah hadir di mesyuarat berkenaan, turut hadir En. Rosli bin Zakariah Pegawai Teknologi Pendidikan 2. Guru ICT yang tidak hadir diminta mendapatkan bahan-bahan mesyuarat dari PKG.